Štěpkovač HBR 14

Toto zařízení je vytvořeno pro drcení dřevěné hmoty kulatého tvaru do průměru 8-9 cm v závislosti na tvrdosti drceného dřeva.Výchozí štěpky jsou určeny k topení, nebo jako mulčovací hmota.

Masivní konstrukce, ze které je štěpkovač vyroben koresponduje s výkonnostní řadou nejvyšší úrovně.

 

JAK TO FUNGUJE?

 

Technologie kterou používáme je konstrukčně navržena s ohledem na bezpečnost používání obsluhy a dále pak na mechanickou bezpečnost pohonu štěpkovače.

Naše zařízení používá spirálovou technologii, která zajišťuje plynulé a bezpečné vtahování dřevěné hmoty a postupné štěpení, čímž zabraňuje rázům , které mohou být nebezpečné pro obsluhu a také pro pohon zařízení.Vtahovaná dřevěná masa je po úspěšném plynulém řezání spirálou metaná lopatkovou turbínou ven z tělesa štěpkovače, která je dále rozváděna dle vlastního výběru.

 

 

KAM SE ŠTĚPKOU?

 

Naše zařízení disponuje dvěmi vyměnitelnými příslušenstvími určené pro konečné zpracování drcené hmoty.První možnost je nasazení kruhovitého komínu se sklopným směrovačem.Tato možnost umožnuje metat drcenou hmotu na delší vzdálenosti.Primárně je tento způsob určen pro skladování ve volném prostoru, nebo na kolové vlečce.

Druhá možnost je nasazení dvojitého pytlovače.Ten umožnuje plynule plnit samostatně zavěšené prodyšné pytle, nebo kombinovat možnost metání pytel a např. stavební kolečka, káru apod.Kombinaci lze  volit i v průběhu provozu.

NAŠE ZAŘÍZENÍ...

 

HBR 14 je nesený tří bodově zavěšený štěpkovač spojený kardanovou hřídelí bez nutnosti momentové spojky se standartním  traktorovým náhonem pr. 35 mm.Výkon motorového náhonu je min 20 KW.

 

Masivní svařovaná konstrukce. Rotorová část je složena z jedné masivní hřídele uložena ve dvou kuželových ložiskách a jednom kluzném ložisku v přední části spirály. Kluzné ložisko tvoří třetí opěrný bod celé sestavy a tím zajišťuje bezpečné štěpení ve všech režimech.

Vstupní násypka je svařena z materiálu tl. 3mm, aby se předešlo deformacím při štěpení nepravidelných dřevěných kmenů, nebo štěpení kmenů s větvemi. Spirála je vyrobena z materiálu tl. 7 mm. z otěruvzdorného plechu jakosti třídy 14 220.Tento otěruvzdorný  materiál se běžně používá např. při výrobě radlic k orbě, bagrových lžíc a vůbec tam, kde je nutné zajistit dlouhodobou celistvost materiálu. Tento materiál je lehce svařitelný, proto je možné kdykoliv ostří spirály doplnit navařením materiálu tvrdonávarovou elektrodou, tak jak to používá konkurence u podobných systémů. Metací lopatky jsou z materiálu tl.10mm a jsou dvojitě vyztužené. Celý štěpkovač je jako montážní celek sestaven z dílu, které jsou spojeny šrouby M12.Horní i spodní část okolí spirály je regulovatelná a snadno seřiditelná. Hmotnost celého zařízení je cca 250 kg. Hmotnost je adekvátní v závislosti na skladbě použitých matriálů.

                                                            VYSTAVUJEME

 

Naše zařízení jsem předvedli na Traktoriádě 23.8.2014 ve Větřkovicích


 

Kontakt

Štěpkovač HBR 14 +420603761458 stepkovace@email.cz